Pogotowie komputerowe z wizytą u Ciebie w domu
Szybki kontakt:   +48 537-458-789 

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. X-Aps Robert Wąsowski zwana dalej „X-Aps” świadczy usługi w zakresie:

- naprawy i konserwacji komputerów, urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu telekomunikacyjnego;
- tworzenia sieci przewodowych oraz bezprzewodowych;
- handlu detalicznego sprzętem komputerowym i urządzeniami peryferyjnymi.
działając na podstawie art.7b ust.1-3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - (Dz.U.Nr 101, poz.1178 ze zm.)

2. Zleceniodawca usługi zwany dalej „klientem” w rozumieniu „Regulaminu” to: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje osobowość prawną.

3. Wykonawcą usługi jest X-Aps świadcząca usługi określone w pkt. I ppkt. 1.


II. USŁUGI


1. Firma X-Aps pobierze opłaty za swoje usługi zgodnie z taryfą opłat zamieszczoną na stronie internetowej www.serwis-laptopow-wpr.pl. W Przypadku usług nie ujętych w taryfie cena będzie ustalana indywidualnie z klientem po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.

2. Czas realizacji usługi jest uzależniony od dostępności towaru w magazynie lub u naszych dostawców. O wydłużeniu czasu realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.

3. Koszty związane z dostarczeniem, odbiorem i ubezpieczeniem przesyłki ponosi zleceniodawca bez względu na wynik naprawy.

4. Nie przyjmowane są przesyłki i zwroty towarów za pobraniem wysłane na koszt firmy X-Aps.

5. Firma X-Aps nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w trakcie transportu.

6. Firma X-Aps ponosi odpowiedzialność za sprzęt w momencie otrzymania przesyłki.

7. Firma X-Aps nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe z nie jej winy,

8. Firma X-Aps zobowiązuje się do poinformowania klienta o stanie otrzymanego urządzenia, ewentualnych usterkach i „szacowanym koszcie naprawy.”

9. „Szacowany koszt naprawy” może ulice zmianie w trakcie realizacji zlecenia.

10. O zmianie kosztu naprawy klient zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

11. Warunkiem kontynuowania naprawy jest zgoda klienta.

12. Za usługi, które zostały wykonane firma X-Aps pobierze opłaty zgodne pkt. 1.

13. Firma X-Aps ustala następujące formy płatności: gotówka, przelew na rachunek firmowy, wysyłka za pobraniem.


III. GWARANCJA


1. Warunkiem ważności gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna i przedstawienie rachunku za wykonaną usługę. Przedmiot gwarancji dotyczy tylko i wyłącznie tych towarów lub usług, na które został wystawiony rachunek.

2. Okres gwarancji dla nowych towarów sprzedawanych przez firmę X-Aps wynosi 12 miesięcy od daty udokumentowania transakcji.

3. Okres gwarancji dla towarów używanych ustalany jest indywidualnie.

4. Okres gwarancji dla usług ustalany jest według tabeli w zakładce „usługi”. Dla usług nie ujętych w tabeli gwarancja ustalana jest indywidualnie za zgodą klienta.

5. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy.

6. Zwrot reklamowanego sprawnego sprzętu na koszt klienta.

7. W okresie gwarancji firma X-Aps nie ponosi odpowiedzialności za wady sprzętu powstałe w wyniku użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem (zgodnie z dziennikiem zamówień.)


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Firma X-Aps zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Skorzystanie z usług firmy X-Aps jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją niniejszego Regulaminu.